Zarządzanie IT

Kompleksowa opieka nad Twoją infrastrukturą

Managed Standard

Mniejsze systemy które wymagają
reakcji i wsparcia w dni robocze w godzinach 9-17.

Managed Premium

Dla krytycznych aplikacji i systemów z gwarancją reakcji każdego dnia w roku o każdej godzinie.

Zakres zadań

Aktualizacja pakietów systemowych.

Konfiguracja lokalnego firewalla.

Aktualizacja i konfiguracja aplikacji dodatkowych zainstalowanych na serwerze wchodzących w skład oficjalnych repozytoriów poprawek.

Ograniczenie dostępu do serwera zgodnie z polityką bezpieczeństwa i wymaganiami Klienta.

Monitoring serwera realizowany poprzez okresowe sprawdzenie dostępności usługi na danym porcie oraz wykorzystania zasobów serwera.

Zbieranie historycznych danych o kluczowych elementach systemu w postaci wykresów i ich analiza.

Analiza obciążenia serwera i elementów systemu oraz sugerowanie odpowiedniego zachowania i zmian.

Utrzymanie aktualnej dokumentacji systemu.

Modyfikacje systemu operacyjnego.

Wykonywanie kopii zapasowych plików i baz danych.

Nadzór aktualności kopii zapasowych.

Wsparcie techniczne za pośrednictwem e-mail, w szczególnych przypadkach również telefoniczne.

Reakcja na zauważone problemy i zgłoszenia zgodnie z poziomem wykupionego supportu.

Reakcja na nadmierne zużycie zasobów serwera – ochrona serwera przed przeciążeniem.

Automatyczne monitorowanie zmian na serwerze mających wpływ na jego bezpieczeństwo.

Bieżąca administracja związana z zakładaniem kont i serwerów.

Instalacja dodatkowych, podstawowych usług na serwerze.

Nadzór nad oprogramowaniem bazy danych w szczególności działania mające na celu podniesienie wydajności, kontrole spójności bazy danych, monitoring obciążenia bazy danych.

Przegląd i analiza logów systemowych.

Reakcja na awarie.

Nadzór nad limitami połączeń i innymi w systemie tak, aby system pracował stabilnie.

Proponowanie rozwoju systemu, alokacji zasobów, rozbudowy i zmian.

Nadzór nad optymalnym wykorzystaniem zasobów.

Okresowy restart systemów.

Aktualizacja konfiguracji połączeń szyfrowanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi dobrymi praktykami.

Instalacja i aktualizacja certyfikatów SSL dla witryn i usług na serwerze.

Konfiguracja kont, vhostów itp. oraz przydzielanie uprawnień zgodnie z potrzebami Klienta.

Konfiguracja domen u zewnętrznych dostawców.

Przywracanie danych z backupów a w wypadku przywracania fragmentów baz danych ich udostępnienie do samodzielnego przywrócenia przez Klienta.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Pełne informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz wPolityce Prywatności iRegulaminie.