Generowanie kluczy SSH w systemie Windows z użyciem PuTTYgen

  Wymagania wstępne

  Narzędzia

  Do wygenerowania pary kluczy SSH rekomendujemy narzędzie PuTTYgen (https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html).

  Generowanie klucza

  1. Uruchamiamy program puttygen:

   • Zaznaczamy typ klucza RSA (wybrany domyślnie)
   • Klikamy na przycisk Generate, aby rozpocząć generowanie pary kluczy SSH

   Program PuTTYgen

  2. Program poprosi nas o wykonywanie losowych ruchów myszką w celu zwiększenia losowości generowanych kluczy:

   Generowanie klucza SSH PuTTYgen

  3. Konfigurujemy hasło zabezpieczające klucz prywatny przed niepowołanym dostępem (krok rekomendowany, opcjonalny)

   Zabezpieczenie klucza SSH hasłem

  4. Po wygenerowaniu klucza eksportujemy klucz publiczny (Save public key) oraz prywatny (Save private key)

   Eksport klucza SSH

  5. Klucz prywatny możemy dodatkowo skonwertować do formatu OpenSSH, wchodząc w menu Conversions » Export OpenSSH key