Konfiguracja security groups

  Wprowadzenie

  Security groups są komponentem bezpieczeństwa instancji - bezstanowym firewallem filtrującym ruch do maszyny wirtualnej na styku dowolnej sieci, publicznej, jak i wewnętrznej - przeczytaj więcej o tym jak działają security groups.

  Zarządzanie security group

  Aby utworzyć nową security group, w Cloud Console przechodzimy do listy grup, wybierając z menu bocznego Project » Network » Security groups.

  Menu security groups

  Uruchamiamy kreator tworzenia grupy klikając na przycisk Create security group na pasku narzędzi nad listą grup:

  Pasek narzędzi security groups

  W wyświetlonym oknie definiujemy nazwę tworzonej grupy oraz jej opis:

  Kreator tworzenia security groups

  Po kliknięciu przycisku Create security group nowa grupa zostanie utworzona - kreator przekieruje nas od razu do ekranu zarządzania regułami ruchu.

  Konfiguracja reguł

  Wybieramy grupę do konfiguracji i na liście grup klikamy przy jej nazwie przycisk Manage rules:

  Lista security groups

  Otwarta zostaje lista reguł zdefiniowanych w ramach grupy:

  Lista reguł security group w cloud

  Aby dodać nową regułę klikamy na przycisk Add rule:

  Menu reguł security group w chmurze

  W otwartym oknie określamy jaki ruch będzie dopuszczony. Wszystkie tworzone reguły są regułami typu ACCEPT.

  Kreator reguły security

  Reguły predefiniowane

  Rule - określamy typ reguły, mamy do wyboru 4 reguły typu custom oraz ok. 20 gotowych reguł dla różnych rodzajów ruchu, m.in. dla HTTP/HTTPS, SSH, ICPMP, RDP, poczty itp.

  Wybierając regułę predefiniowaną automatycznie zostanie uzupełniony protokół, kierunek ruchu czy port.

  Typy reguł

  Reguły custom

  Tworząc regułt custom definiujemy opis reguły oraz parametry określające ruch:

  Reguły custom

  Pola:

  • Direction - kierunek ruchu: ingress (przychodzący) lub egress (wychodzący)
  • Open port - zakres otwartych portów: port - pojedynczy port, port range - zakres lub all ports - wszystkie porty
  • Port lub From port / To port - numer lub zakres otwartych dla ruchu portów
  • Remote - określamy dopuszczalne źródło ruchu: CIDR - zakres adresacji IP lub Security group - instancje należące do wybranej grupy
  • CIDR - zakres dopuszczonych adresów IP
  • Security group - grupa z której odpuszczamy ruch
  • Ether type - klasa adresacji (IPv4/IPv6)