Importowanie klucza publicznego SSH z konsoli webowej

  Generowanie kluczy SSH

  Przeczytaj jak wygenerować klucze SSH w:

  Wygenerowane w powyższy sposób klucze publiczne należy zaimportować do Cloud Console.

  Klucze można wygenerować także bezpośrenio w Cloud Console, jednak ze względów bezpieczeństwa nie jest to sposób zalecany.

  Importowanie kluczy SSH

  Aby zaimportować klucze SSH należy w Cloud Console przejść do listy kluczy, wybierając z menu bocznego Project » Compute » Key pairs.

  Menu kluczy SSH

  Uruchamiamy kreator importowania klucza publicznego klikając Import public key na pasku narzędzi powyżej listy kluczy:

  Pasek narzędzi kluczy SSH

  Podajemy nazwę pary kluczy i wskazujemy typ (SSH key):

  Tworzenie pary kluczy SSH

  Na liście zostanie wyświetlony nowy klucz:

  Lista kluczy SSH

  Klucz prywatny zostanie pobrany automatycznie przez przeglądarkę, a klucz publiczny pozostanie zapisany w Cloud Console.