Generowanie kluczy SSH z konsoli webowej

  Informacje wstępne

  Rekomendujemy, aby klucze SSH generować lokalnie na swoim komputerze, albo skorzystać z rozwiązań typu KMS - aby uniknąć przesyłania klucza prywatnego przez sieć, o ile to możliwe. Tak przygotowany klucz publiczny możemy zaimportować do systemu korzystając z przyciski Import key.

  Przeczytaj jak wygenerować klucze SSH w:

  Zarządzanie kluczami SSH

  Aby wygenerować klucze SSH należy w Cloud Console przejść do listy kluczy, wybierając z menu bocznego Project » Compute » Key pairs.

  Menu kluczy SSH

  Generowanie pary kluczy

  Uruchamiamy kreator generowania pary kluczy klikając Create key pair na pasku narzędzi powyżej listy kluczy:

  Pasek narzędzi kluczy SSH

  Podajemy nazwę pary kluczy i wskazujemy typ (SSH key):

  Tworzenie pary kluczy SSH

  Na liście zostanie wyświetlony nowy klucz:

  Lista kluczy SSH

  Klucz prywatny zostanie pobrany automatycznie przez przeglądarkę, a klucz publiczny pozostanie zapisany w panelu cloud console.