Dostęp do instancji przez konsolę VNC

  Konsola VNC

  Konsola VNC pozwala na zdalny dostęp do instancji poprzez przeglądarkę internetową.

  Dostęp do instancji

  Aby uzyskać dostęp do instancji należy w Cloud Console przejść do listy instancji, wybierając z menu bocznego Project » Compute » Instances.

  Menu instancji

  Na liście instancji klikamy na VM do której chcemy uzyskać dostęp:

  Lista instancji

  Na wyświetlonej stronie wybieramy zakładkę Console:

  Szczegóły instancji - zakładki

  Wyświetlony zostanie ekran wybranej instancji:

  Szczegóły instancji - widok konsoli