Logowanie do instancji przez SSH z systemu Windows z użyciem PuTTY

  Wymagania wstępne

  Narzędzia

  Do łączenia się do instancji poprzez SSH z systemu rekomendujemy użycie programu PuTTY.

  Konfiguracja security groups

  W domyślnej konfiguracji security groups dostęp z sieci internet do maszyny wirtualnej jest zablokowany, przepuszczane są wyłącznie połączenia nawiązywane z wewnątrz maszyny wirtualnej. W domyślnej konfiguracji nie będzie więc możliwości połączenia się z VM korzystając z SSH, RDP czy innych protokołów, a także zablokowany będzie ping do maszyny.

  Aby zalogować się zdalnie, należy w security groups zdefiniować odpowiednie reguły. Więcej informacji o konfiguracji security groups znajduje się tutaj.

  Dostęp przez hasło lub przez klucze SSH

  Hasło w systemach Linux jest ustawiane losowo, o ile przy uruchamianiu nie został podany skrypt cloud-init. Po utworzeniu instancji nie ma możliwości odczytania ustawionego hasła.

  Dlatego też rekomendowanym sposobem logowania do systemów Linux jest użycie kluczy SSH. Jest to najwygodniejszy sposób, upraszczający sposób tworzenia masograniczający do minimum konieczność wpisywania hasła do maszyny. Dzięki niemu unika się także pomyłek tj. uruchomienia VM bez skonfigurowanego hasła.

  Informacje dot. generowania kluczy SSH znajdują się poniżej:

  Logowanie przy użyciu klucza (rekomendowane)

  Aby móc się zalgować do instancji przy użyciu kluczy SSH należy podczas tworzenia instacji wskazać odpowiednią parę kluczy na zakładce Key pair.

  1. Uruchamiamy aplikację PuTTY i konfigurujemy adres IP do nawiązania połączenia w zakłace Session:

   Konfiguracja adresu IP PuTTY

  2. Przechodzimy do zakładki Connection » SSH » Auth i w polu Private key for administration wskazujemy plik z kluczem.

   Konfiguracja adresu IP PuTTY

  3. Klikamy na przycisk Open w celu nawiązania połączenia. Jeśli

  4. Jeśli dane są poprawne, zostaniemy zalogowani do instancji:

   Poprawny login po SSH PuTTY

  Logowanie przy użyciu hasła

  1. Uruchamiamy aplikację putty i konfigurujemy adres IP do nawiązania połączenia, a następnie klikamy na przycisk Open w celu nawiązania połączenia:

   Konfiguracja adresu IP PuTTY

  2. Przy pierwszym logowaniu z wybranego komputera wyświetli się nam prośba o potwierdzenie klucza serwera:

   Prompt o klucz serwera PuTTY

  3. Pojawia nam się prompt o podanie loginu i hasła - używamy loginu dla wybranego systemu operacyjnego zgodnie z informacjami na liście obrazów systemów operacyjnych. Jeśli dane są poprawne, zostaniemy zalogowani do instancji.

   Poprawny login po SSH PuTTY